X

Bạn cần tư vấn ?

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  359D Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  Hotline: (028) 5449 6326
  Email: info@cocoro.com.vn
  Việt Nam Japan
  ĐƠN TUYỂN TTS THÁNG 09-2018
  ĐƠN HÀNG PHỎNG VẤN THÁNG 09.2018
  NGÀNH TUYỂN CHỌN GIỚI TÍNH ĐỊA ĐIỂM SỐ LƯỢNG ỨNG VIÊN ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG LƯƠNG (CHƯA TRỪ THUẾ, CHƯA TÍNH TĂNG CA)
  ĐÚC KHUÔN BUỒNG LẠNH NAM HYOGO 3 TUỔI 20-25
  XUẤT THÂN NÔNG THÔN - MIỀN QUÊ
  ƯU TIÊN THỂ LỰC (QUÂN SỰ) HOẶC CÓ TIẾNG NHẬT
  14,6 MAN
  HÀN BÁN TỰ ĐỘNG NAM HYOGO 9 THỊ LỰC TỐT, TUỒI 20-24, TỐT NGHIỆP CẤP 3 15,9 MAN
  NAM HYOGO 10 THỊ LỰC TỐT, XUẤT THÂN MIỀN TRUNG, MIỀN NAM, KHÔNG HÚT THUỐC. 15,6 MAN
  BỐC DỠ NAM OKAYAMA 3 THỊ LỰC TỐT, TUỔI 18-25 TỐT NGHIỆP CẤP 3 13,5 MAN
  SƠN KIM LOẠI NAM KOBE 3 THỊ LỰC TỐT, TUỔI 18-24, TỐT NGHIỆP CẤP 3, KHÔNG BỊ DỊ ỨNG KIM LOẠI, CÓ Ý CHÍ HỌC TIẾNG NHẬT 14,6 MAN
  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NAM YAMAGUCHI 9 THỊ LỰC TỐT, TUỒI 20-27 14 MAN
  DỰNG GIÀN GIÁO NAM HYOGO 6 THỊ LỰC TỐT, TUỒI 20-25 14,7 MAN
  Facebook chat