X

Bạn cần tư vấn ?

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  359D Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  Hotline: (028) 5449 6326
  Email: info@cocoro.com.vn
  Việt Nam Japan
  ĐƠN TUYỂN TTS THÁNG 09-2017
  ĐƠN HÀNG PHỎNG VẤN THÁNG 09.2017
  NGÀNH TUYỂN CHỌN GIỚI TÍNH ĐỊA ĐIỂM SỐ LƯỢNG ỨNG VIÊN ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG LƯƠNG (CHƯA TRỪ THUẾ, CHƯA TÍNH TĂNG CA)
  HÀN BÁN TỰ ĐỘNG NAM HYOGO 9 TUỔI 20-24, ĐỘC THÂN, TỐT NGHIỆP CẤP 3, THỊ LỰC TỐT, THUẬN TAY PHẢI, KO BỊ MÙ MÀU, KHÔNG BỊ DỊ ỨNG KIM LOẠI 15,9 MAN
  NAM KANAGAWA 6 HÒA ĐỒNG, VUI VẺ, TUỔI 20-29, CÓ KINH NGHIỆM HÀN 16,5 MAN
  NAM KYOTO 3 THỊ LỰC TỐT, THUẬN TAY PHẢI, CAO TỪ 160CM TRỞ LÊN, TRÊN 20 TUỔI, ƯU TIÊN NGƯỜI TỪNG HỌC TIẾNG NHẬT 14,6 MAN
  NAM HIROSHIMA 3 THỊ LỰC TỐT, THUẬN TAY PHẢI, KHÔNG BỊ MÙ MÀU, TỐT NGHIỆP CẤP 3, ĐỘC THÂN, TUỔI 20-27 14,9 MAN
  NAM HIROSHIMA 6 THỊ LỰC TỐT, THUẬN TAY PHẢI, KHÔNG BỊ MÙ MÀU, TỐT NGHIỆP CẤP 3, ĐỘC THÂN, TUỔI 20-25, XUẤT THÂN MIỀN TRUNG, MIỀN NAM 14,6 MAN
  NAM HYOGO 9 TỐT NGHIỆP CÁP 3, THỊ LỰC TỐT 16,6 MAN
  NAM OSAKA 9 THỊ LỰC TỐT, TỐT NGHIỆP CẤP 3, XUẤT THÂN MIỀN TRUNG, MIỀN NAM, KHÔNG BỊ DỊ ỨNG KIM LOẠI 14,6 MAN
  NAM OKAYAMA 18 THỊ LỰC TỐT, TUỔI 20-26, ĐỘC THÂN, KHÔNG BỊ DỊ ỨNG KIM LOẠI 13,6 MAN
  NAM SAITAMA 6 THUẬN TAY PHẢI, TUỔI 20-27, KHÔNG BỊ DỊ ỨNG KIM LOẠI 14,1 MAN
  NAM HIROSHIMA 6 XUẤT THÂN MIỀN QUÊ, TUỔI 20-27. THỊ LỰC TỐT, KHÔNG BỊ MÙ MÀU 14,7 MAN
  HÀN BÁN TỰ ĐỘNG NAM HIROSHIMA 6 TỐT NGHIỆP CÁP 3, THỊ LỰC TỐT 14,6 MAN
  NAM HYOGO 3 TỐT NGHIỆP CÁP 3, THỊ LỰC TỐT, KHÔNG BỊ DỊ ỨNG KIM LOẠI 14,6 MAN
  HÀN TAY NAM OKAYAMA 3 THỊ LỰC TỐT, TUỔI 20-26, ĐỘC THÂN, KHÔNG BỊ DỊ ỨNG KIM LOẠI 13,6 MAN
  BẢO DƯỠNG Ô TÔ NAM CHIBA 3 CHĂM CHỈ, KHÉO TAY, TUỔI 20-30, THUẬN TAY PHẢI, THỊ LỰC TỐT 14,9 MAN
  LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NAM OSAKA 4 THỊ LỰC TỐT, TUỒI 20-25 15,3 MAN
  ĐÚC KHUÔN BUỒNG NÓNG NAM HYOGO 9 THỊ LỰC TỐT, THUẬN TAY PHẢI, TUỔI 20-23, ĐỘC THÂN, XUẤT THÂN MIỀN TRUNG, MIỀN NAM 14,6 MAN
  DỰNG GIÀN GIÁO NAM OSAKA 2 KHÔNG SAY XE, KHÔNG SỢ ĐỘ CAO 15,3 MAN
  DỰNG GIÀN GIÁO NAM OSAKA 2 THỊ LỰC TỐT, KHÔNG SỢ ĐỘ CAO 17,3 MAN
  GIA CÔNG UỐN GÒ NAM OSAKA 6 THỊ LỰC TỐT, TỐT NGHIỆP CẤP 3 14 MAN
  NAM KYOTO 6 TỪ 30 TUỒI TRỞ XUỐNG, CÓ Ý CHÍ HỌC TIẾNG NHẬT 15 MAN
  KẾT CẤU CỐT THÉP NAM OSAKA 6 TUỔI 20-30, TỐT NGHIỆP CẤP 3, XUẤT THÂN MIỀN TRUNG MIỀN NAM, 14,6 MAN
  LẮP RÁP THANH GIÁ CỐ NAM OSAKA 2 TUỔI TỪ 26 TRỞ XUỐNG, ĐÃ TỪNG ĐI BỘ ĐỘI, ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM HÀN 15,3 MAN
  SƠN KIM LOẠI NAM HYOGO 3 THỊ LỰC TỐT, KHÔNG BỊ MÙ MÀU 14,6 MAN
  TIỆN NAM KOBE 9 TUỔI 20-26, TỐT NGHIỆP CẤP 3 14,6 MAN
  NAM SAITAMA 3 THỊ LỰC TỐT, KHÔNG HÚT THUỐC 15 MAN
  Facebook chat