X

Bạn cần tư vấn ?

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  359D Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  Hotline: (028) 5449 6326
  Email: info@cocoro.com.vn
  Việt Nam Japan
  ĐƠN TUYỂN TTS THÁNG 07-2017
  ĐƠN HÀNG PHỎNG VẤN THÁNG 7.2017
   
  NGÀNH TUYỂN CHỌN GIỚI TÍNH ĐỊA ĐIỂM SỐ LƯỢNG ỨNG VIÊN ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG LƯƠNG (CHƯA TRỪ THUẾ, CHƯA TÍNH TĂNG CA)
  HÀN BÁN TỰ ĐỘNG NAM YAMAGUCHI 6 20-25 TUỔI, TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN, CHƯA KẾT HÔN.
  XUẤT THÂN MIỀN NAM HOẶC MIỀN TRUNG.
  THUẬN TAY PHẢI, MẮT TỐT, KHÔNG MÙ MÀU, KHÔNG DỊ ỨNG KIM LOẠI - CHẤT PHA LOÃNG - DẦU MÁY, KHÔNG SAY XE, KHÔNG SỢ ĐỘ CAO
  13.1 MAN
  TIỆN NAM KOBE 3 20-27 TUỔI, THUẬN TAY PHẢI, CAO TRÊN 1.68M, THỊ LỰC TỐT, TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN, XUẤT THÂN MIỀN NAM HOẶC MIỀN TRUNG.
  ƯU TIÊN ỨNG VIÊN TỪNG CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC NHÀ MÁY.
  12.6 MAN
  NAM HIROSHIMA 6 THỊ LỰC TỐT, KHÔNG MÙ MÀU, KHÔNG DỊ ỨNG KIM LOẠI - DẦU MÁY.
  20-28 TUÔI ĐÃ TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN.
  XUẤT THÂN NÔNG THÔN NAM HOẶC TRUNG BỘ.
  13.6 MAN
  GIA CÔNG KIM LOẠI - HÀN NAM HIROSHIMA 15 ƯU TIÊN ỨNG VIÊN CÓ CHUYÊN MÔN HÀN HOẶC CÓ KINH NGHIỆM LÀM NGHỀ HÀN LÂU. 14.8 MAN
  GIA CÔNG KHUÔN KIM LOẠI NAM KOBE 3 THUẬN TAY PHẢI, THỊ LỰC TỐT, KHÔNG DỊ ỨNG KIM LOẠI. KHÔNG HÚT THUÔC.
  XUẤT THÂN NÔNG THÔN MIÊN NAM HOẶC MIỀN TRUNG.
  15.4 MAN
  ĐÚC KIM LOẠI NGOÀI SẮT NAM HYOGO 6 19-28 TUỔI
  KHÔNG DỊ ỨNG KIM LOẠI - DẦU MÁY.
  14.1 MAN
  NAM HYOGO 6 THỊ LỰC TỐT, KHÔNG MÙ MÀU, SỨC KHỎE TỐT, XUẤT THÂN MIỀN NAM.
  CHƯA KẾT HÔN, TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN.
  KHÔNG DỊ ỨNG KIM LOẠI, DẦU MẮT, KHÔNG VIÊM MŨI, KHÔNG ĂN CHAY
  14.3 MAN
  ĐÚC KHUÔN BUỒNG LẠNH NAM KOBE 3 20-27 TUỔI, THUẬN TAY PHẢI, CAO TRÊN 1.68M, THỊ LỰC TỐT, TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN, XUẤT THÂN MIỀN NAM HOẶC MIỀN TRUNG.
  ƯU TIÊN ỨNG VIÊN TỪNG CÓ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC NHÀ MÁY.
  12.6 MAN
  ĐÚC NHỰA NỮ KYOTO 6 THỊ LỰC TỐT, KHÔNG MÙ MÀU.
  DƯỚI 30 TUỔI, CHƯA KẾT HÔN.
  14.4 MAN
  SƠN KIM LOẠI NAM HYOGO 18 20-24 TUỔI, TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN.
  KHÔNG MÙ MÀU, KHÔNG DỊ ỨNG KIM LOẠI - SƠN, CHẤT PHA SƠN.
  KHÔNG HÚT THUỐC. ƯU TIÊN NGƯỜI CÓ Ý CHÍ HỌC TIẾNG NHẬT, HỨNG THÚ VỚI CÔNG VIỆC SƠN
  14.2 MAN
  NAM HYOGO 3 20-23 TUỔI, TỐT NGHIỆP THPT TRỞ LÊN.
  ƯU TIÊN ỨNG VIÊN CÓ HỌC QUA TIẾNG NHẬT.
  THỊ LỰC TỐT, KHÔNG DỊ ỨNG DẦU MÁY.
  14.7 MAN
  IN OFFSET NAM KOBE 12 THỊ LỰC TỐT, KHÔNG MÙ MÀU.
  KHÔNG DỊ ỨNG MỰC - CHẤT PHA MỰC
  14.2 MAN
  CÔNG VIỆC GIÀN GIÁO NAM OSAKA 4 SỨC KHỎE TỐT, THỊ LỰC TỐT.
  KHÔNG SỢ ĐỘ CAO.
  CÓ Ý CHÍ HỌC TIẾNG NHẬT.
  15.3 MAN
  Facebook chat