X

Bạn cần tư vấn ?

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  359D Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  Hotline: (028) 5449 6326
  Email: info@cocoro.com.vn
  Việt Nam Japan
  ĐƠN TUYỂN TTS THÁNG 04-2018
  ĐƠN HÀNG PHỎNG VẤN THÁNG 04.2018
   
  NGÀNH TUYỂN CHỌN GIỚI TÍNH ĐỊA ĐIỂM SỐ LƯỢNG ỨNG VIÊN ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG LƯƠNG (CHƯA TRỪ THUẾ, CHƯA TÍNH TĂNG CA)
  GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM DÙNG LÀM ỐNG THÔNG GIÓ NAM OSAKA 6 DƯỚI 26 TUỔI,THỊ LỰC TỐT , CÓ Ý CHÍ HỌC
   TIẾNG NHẬT ,KHÔNG BỊ BỆNH VỀ CỘT SỐNG
  16 MAN
  GIA CÔNG TINH LẮP RÁP MÁY MÓC NAM MIE 6 TUỔI TỪ 20~ 25, XUẤT THÂN MIỀN NAM,
  SỨC KHỎE TỐT 
  14 MAN 2 SEN
  BÃO DƯỠNG XE HƠI NAM SAITAMA 3 THUẬN TAY PHẢI , THỊ LỰC TỐT, TỐT NGHIỆP CẤP 3, ĐỘC THÂN , KHÔNG DI ỨNG KIM LOẠI , TUỔI 22~28 14 MAN 8 SEN
  LẮP THANH GIA CỐ NAM HYOGO 6 SỨC KHỎE TỐT , THỊ LỰC TỐT, TUỔI 18~27,
  NGOẠI GIAO TỐT 
  14 MAN 4 SEN
  LÀM THÉP KẾT CẤU NAM HIROSHIMA 3 XUẤT THÂN MIỀN TRUNG, MIỀN NAM, TUỔI TỪ 20~25, KHÔNG DỊ ỨNG KIM LOẠI  14 MAN 6 SEN
  PHAY NAM HYOGO 3 THỊ LỰC TỐT, THUẬN TAY PHẢI , TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN,TỪ 19~28 TUỔI 15 MAN 2 SEN
  TIỆN NAM OKAYAMA 3 ĐỘC THÂN,XUẤT THÂN MIỀN TRUNG, MIỀN NAM, TUỔI TỪ 21~25, KHÔNG DỊ ỨNG KIM LOẠI ,THỊ LỰC TỐT , KHÔNG MÙ MÀU,  THUẬN TAY PHẢI ,TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG TRỞ LÊN 14 MAN 5 SEN 
  SƠN KIM LOẠI NAM OSAKA 6 ĐỘC THÂN ,XUẤT THÂN MIỀN TRUNG, MIỀN NAM, TUỔI TỪ 20~24, KHÔNG DỊ ỨNG KIM LOẠI ,THỊ LỰC TỐT , KHÔNG MÙ MÀU,  THUẬN TAY PHẢI ,
  TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN, NGOẠI GIAO TỐT 
  15 MAN 7 SEN
  NAM HIROSHIMA 3 SỨC KHỎE TỐT, THỊ LỰC TỐT, KHÔNG MÙ MÀU,
  TỐT NGHIỆP CẤP 3
  14 MAN 5 SEN 
  ÉP DẬP KIM LOẠI NAM OSAKA 6 SỨC KHỎE TỐT, THỊ LỰC TỐT, TUỔI TỪ 18~25,
  THÍCH NGHI CÔNG VIỆC NHANH
  15 MAN 2 SEN
    NAM OKAYAMA 3 ĐỘC THÂN, SỨC KHỎE TỐT,THỊ LỰC TỐT,
  KHÔNG MÙ MÀU,  THUẬN TAY PHẢI, TUỔI TỪ 20~27, TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN,KHÔNG BỊ DỊ ỨNG
  KIM LOẠI
  13 MAN
  KIỂM TRA MÁY MÓC NỮ HIROSHIMA 9 SỨC KHỎE TỐT ,THỊ LỰC TỐT, TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN  14 MAN 9 SEN 
  LẮP RÁP MÁY MÓC NAM OSAKA 3 THỊ LỰC TỐT, SỨC KHỎE TỐT, CÓ THỂ LỰC,
  TRUNG THỰC
  14 MAN 9 SEN 
  GIA CÔNG CƠ KHÍ NAM GUNMA 9 SỨC KHỎE TỐT, TUỔI TỪ 20~25, KHÔNG BỊ DỊ ỨNG VỚI KIM LOẠI , KHÔNG BỊ BỆNH VỀ CỘT SỐNG  13 MAN 6 SEN 
  HÀN BÁN TỰ ĐỘNG NAM HIROSHIMA 6 ĐỘC THÂN, SỨC KHỎE TÔT, THỊ LỰC TỐT, KHÔNG BỊ MÙ MÀU, TUỔI TỪ 22~ 26,TỐT NGHIỆP CẤP 3 ,
  XUẤT THÂN MIỀN NAM,KHÔNG BỊ DỊ ỨNG KIM LOẠI, KHÔNG BỊ SỢ ĐỘ CAO 
  16 MAN
  CÔNG VIỆC MỘC (XÂY DỰNG) NAM OSAKA 6 SỨC KHỎE TỐT, THUẬN TAY PHẢI , TUỔI TỪ 20~30, NGOẠI GIAO TỐT , CAO TRÊN 1M60 17 MAN 7 SEN
  LẮP RÁP THIẾT BỊ MÁY MÓC ĐIỆN TỬ NAM HIROSHIMA 6 ĐỘC THÂN , SỨC KHỎE TỐT, TUỔI TỪ 20~25,
  THỊ LỰC TỐT, KHÔNG BỊ BỆNH MÙ MÀU, KHÔNG BỊ DỊ ỨNG KIM LOẠI, TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN,
  THUẬN TAY PHẢI , XUẤT THÂN MIỀN NAM MIỀN TRUNG VÀ NÔNG THÔN, KHÔNG HÚT THUỐC
  13 MAN 6 SEN 
  NỮ HIROSHIMA 6 ĐỘC THÂN , SỨC KHỎE TỐT, TUỔI TỪ 20~27
  THỊ LỰC TỐT, KHÔNG BỊ BỆNH MÙ MÀU, KHÔNG BỊ DỊ ỨNG KIM LOẠI, TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN,
  THUẬN TAY PHẢI , XUẤT THÂN MIỀN NAM MIỀN TRUNG VÀ NÔNG THÔN, KHÔNG HÚT THUỐC 
  13 MAN 6 SEN 
  MẠ ĐIỆN NAM HYOGO 3 SỨC KHỎE TỐT, THỊ LỰC TỐT, KHÔNG BỊ BỆNH
  MÙ MÀU, TUỔI TỪ 18~26, TỐT NGHIỆP CẤP 3
   TRỞ LÊN, XUẤT THÂN ĐỒNG NAI VÀ CÁC TỈNH
   LÂN CẬN, NGƯỜI CÓ Ý CHÍ SAU KHI LÀM VIỆC Ở NHẬT VỀ LÀM TẠI XƯỞNG Ở ĐỒNG NAI
  14 MAN 6 SEN 
  Facebook chat