X

Bạn cần tư vấn ?

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  359D Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  Hotline: (028) 5449 6326
  Email: info@cocoro.com.vn
  Việt Nam Japan
  ĐƠN TUYỂN TTS THÁNG 02-2018
  ĐƠN HÀNG PHỎNG VẤN THÁNG 2.2018
   
  NGÀNH TUYỂN CHỌN GIỚI TÍNH ĐỊA ĐIỂM SỐ LƯỢNG ỨNG VIÊN ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG LƯƠNG (CHƯA TRỪ THUẾ, CHƯA TÍNH TĂNG CA)
  DỰNG DÀN GIÁO NAM OSAKA 9 THỊ LỰC TỐT, SỨC KHỎE TỐT,KHÔNG SỢ ĐỘ CAO,TỪ 19~25 TUỔI,THUẬN TAY PHẢI ,KHÔNG MẮC BỆNH VỀ CỘT SỐNG  19 MAN 5 SEN
  NAM OSAKA 2 THỊ LỰC TỐT, SỨC KHỎE TỐT,KHÔNG SỢ ĐỘ CAO,TỪ 19~25 TUỔI,THUẬN TAY PHẢI ,KHÔNG MẮC BỆNH VỀ CỘT SỐNG  19 MAN 5 SEN
  NAM OSAKA 4 THỊ LỰC TỐT, SỨC KHỎE TỐT,KHÔNG SỢ ĐỘ CAO,TỪ 19~25 TUỔI,THUẬN TAY PHẢI ,KHÔNG MẮC BỆNH VỀ CỘT SỐNG  19 MAN 5 SEN
  CÔNG VIỆC ĐÀO XỚI NAM TOKYO 2 ĐỘC THÂN,THỊ LỰC TỐT, TỪ 23~29 TUỔI,
  KHÔNG BỊ BỆNH DỊ ỨNG 
  15 MAN 6 SEN
  ĐÚC KHUÔN BUỒNG LẠNH HOẶC
  GIA CÔNG CƠ KHÍ
  NAM HYOGO 6 THỊ LỰC TỐT, THUẬN TAY PHẢI, ƯU TIÊN ỨNG VIÊN TỪNG THAM GIA QUÂN SỰ CÓ THỂ LỰC TỐT 14 MAN 6 SEN
  PHAY NAM HIROSHIMA 6 ĐỘC THÂN,THỊ LỰC TỐT, TỐT NGHIỆP CẤP 3 TRỞ LÊN, XUẤT THÂN NGƯỜI Ở QUÊ, KHÔNG BỊ BỆNH
   DỊ ỨNG
  15 MAN 4 SEN
  Facebook chat