X

Bạn cần tư vấn ?

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ COCORO

  359D Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  Hotline: (028) 5449 6326
  Email: info@cocoro.com.vn
  Việt Nam Japan
  ĐƠN TUYỂN PHỎNG VẤN THÁNG 1.2019
  ĐƠN HÀNG PHỎNG VẤN THÁNG 1.2019
  NGÀNH TUYỂN CHỌN GIỚI TÍNH ĐỊA ĐIỂM SỐ LƯỢNG ỨNG VIÊN ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG LƯƠNG (CHƯA TRỪ THUẾ, CHƯA TÍNH TĂNG CA)
  ÉP ĐÚC NHỰA NỮ HIROSHIMA  7 SỨC KHỎE TỐT, THỊ LỰC TỐT, TỐT NGHIỆP CẤP 3
  TRỞ LÊN ,CÓ TÍNH HAM HỌC HỎI , CHĂM CHỈ
  14MAN 5SEN
  NAM OSAKA 12 SỨC KHỎE TỐT, THỊ LỰC TỐT, TUỔI TỪ 20~25,
   CÓ Ý CHÍ HỌC TIẾNG NHẬT CAO,
   KHÔNG BỊ BỆNH DỊ ỨNG 
  16MAN 2SEN
  ĐÚC KHUÔN BUỒN NÓNG  NỮ HYOGO 3 SỨC KHỎE TỐT, THỊ LỰC TỐT, TỐT NGHIỆP CẤP 3
  TRỞ LÊN ,CÓ TÍNH HAM HỌC HỎI , CHĂM CHỈ
  15MAN 1SEN
  ĐÀO XỚI NAM OSAKA 2 SỨC KHỎE TỐT,TUỔI TỪ 20~30, CÓ Ý CHÍ HỌC TIẾNG NHẬT CAO, CÓ HỨNG THÚ VÀ CÓ KINH NGHIỆM TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM XÂY DỰNG  16MAN 2SEN
  LÀM THÉP KẾT CẤU  NAM HYOGO 3 SỨC KHỎE TỐT, TUỔI TỪ 18~24,THỊ LỰC TỐT,CÓ Ý CHÍ HỌC TIẾNG NHẬT CAO 15MAN 1SEN
  HÀN BÁN TỰ ĐỘNG  NAM  HYOGO 3 SỨC KHỎE TỐT, TUỔI TỪ 18~24,THỊ LỰC TỐT,CÓ Ý CHÍ HỌC TIẾNG NHẬT CAO 15MAN 1SEN
  KYOTO 9 SỨC KHỎE TỐT, THỊ LỨC TỐT,TUỔI TỪ 19~24, CÓ Ý CHÍ HỌC TIẾNG NHẬT CAO, NGƯỜI HÒA ĐỒNG ,
  TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CAO ,CHĂM CHỈ TRONG CÔNG VIỆC
  15MAN 3SEN
  ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP NAM  OKAYAMA 6 SỨC KHỎE TỐT, THỊ LỰC TỐT, TUỔI TỪ 20~25,
   CÓ Ý CHÍ HỌC TIẾNG NHẬT CAO,
   KHÔNG BỊ BỆNH DỊ ỨNG 
  14 MAN
  LÁP RÁP MÁY MÓC ĐỒ ĐIỆN NỮ KYOTO 9 SỨC KHỎE TỐT, THỊ LỰC TỐT, TUỔI TỪ 19~24,
  CÓ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CAO,
   CÓ Ý CHÍ HỌC TIẾNG NHẬT CAO,CÓ TÍNH
  HAM HỌC HỎI , CHĂM CHỈ
  14MAN 5SEN
  GIA CÔNG KIM LOẠI TẤM
   LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ
  NAM  OSAKA 9 SỨC KHỎE TỐT, THỊ LỰC TỐT, TUỔI TỪ 20~24,
  NGƯỜI HOẠT BÁT ,NHANH NHẸN,
  CÓ TINH THẦN HỌC TIẾNG NHẬT VÀ ƯU TIÊN CÁC ỨNG VIÊN CÓ KINH NGHIỆM VỀ HÀN 
  16MAN 2SEN
  Facebook chat